How to write a song – part3

Jag vad sägs om att vi kör del 3? Sista delen av dessa låtskrivarinlägg.

När man väl klurat ut vad låten ska handla om är det dags att börja med något utav det viktigaste – att skriva texten.
Verserna ska vara berättande, gärna från olika vinklar.
Första versen kan vara lite utav en introduktion, en inledning, gärna lite oklar.
Andra versen däremot är nog något utav det svåraste att skriva. Man har hunnit med en vers och en refräng, och största problemet nu är att ta låten vidare, gå framåt liksom. Det finns egentligen inget lätt sätt att skriva andra versen, men ett tips är att berätta första versen från ett annat perspektiv (dock inte för likt). Bara man kommer framåt så brukar det bli bra tillslut.
Refrängen då? Många anser att refrängen är höjdpunkten i en låt, men där håller jag inte riktigt med (men det kommer jag tillbaka till senare). Refrängen ska egentligen bara vara ett återkommande stycke med text där ingen riktigt behöver förstå vad du pratar om. Eller ja, man ska få en blick av låten, men det behöver inte ”make sense”. Än. Inte förens man kommer till sticket.
Sticket är det som ska ge låten en mening. Allting ska falla på plats med vad man ville säga. Sticket ska helt enkelt ta sången till en ny plats, så att refrängen får en ny mening för lyssnarna när man återkommer till den.
Därför anser jag att det viktigaste i en sång är sticket.

En låt som passar perfekt att förklara genom är denna:
YouTube Preview Image
Första versen är väldigt beskrivande, andra också men från ett annat perspektiv. I refrängen får man en bild av vad låten ändå handlar om, men när sticket kommer så får låten en helt ny vändning. Helt plötsligt handlar det inte bara om ett tillfälligt hus man flyttar till, utan om livet i stort, att vi bara är på genomresa mot något större.

Så detta var nog allt för denna serie av inlägg. Är det något ni undrar, funderingar, frågor, eller om ni skulle vilja att jag tog en titt eller lyssnade på er egenskrivna låt så kommentera och mejla! Jag hjälper gärna till med att få det så bra som möjligt!
Något jag även tycker är trevligt är att få respons. Gillar ni när jag gör dessa serier inom musik? Vill ni läsa mer av sånt eller är det bara ödslad tid? Ja, va tycker ni?
image
So, what about doing the third and last part of these songwriting-posts?
When you’ve figured out what the song is going to be about, it’s time for one of the most important and hardest things – writing the lyrics.
The 1st verse can be kind of an introduktion, just something to start the song with. Preferably a bit suspicious so the listener has to continue.
The 2nd verse however, is the hardest. You’ve aldready made it through 1 verse and 1 chorus, so the biggest problem right now is to move on. There’s no easy way to write the 2nd verse, but a tip is to retell the 1st verse, but from someone elses perspective (but not to similar).
What about the chorus then? Well, alot of people consider the chorus to be the highlight in the song – I don’t agree though (but I’ll come back to that later). The chorus is however only just a repeting part that will come back over and over again. Noone really needs to understand the chorus, it doesn’t need to make sence. Not yet. Not untill you reach the bridge.
The bridge is the thing that will give the song a new meaning. Everything will fall into place and you take the song to a new level so that when the chorus start all over again, the song means something diffrent to the listeners.
That’s why I consider the bridge to be the most important part of a song.
A song that fits perfect to explain is the one above.
1st verse is describing, and so is the second one – but from another point of view. In the chorus you get a picture of what the song is about, but when the bridge comes, the song gets into a diffrent place. Suddenly it’s not just about a temporary house you move in to, it’s about life in general, that we’re just passing through life heading for something bigger.

          So, that’s it for this serie of posts. If there’s anything you wonder about, thought, questions, or if you want me to listen to some of your written songs, then comment or send an e-mail! I’d love to help you out!
Something I also like is to get response. Do you like to read a serie like this? Or is it just wasted time? What do you think?

blogstats trackingpixel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>