How to write a song – part3

Jag vad sägs om att vi kör del 3? Sista delen av dessa låtskrivarinlägg.

När man väl klurat ut vad låten ska handla om är det dags att börja med något utav det viktigaste – att skriva texten.
Verserna ska vara berättande, gärna från olika vinklar.
Första versen kan vara lite utav en introduktion, en inledning, gärna lite oklar.
Andra versen däremot är nog något utav det svåraste att skriva. Man har hunnit med en vers och en refräng, och största problemet nu är att ta låten vidare, gå framåt liksom. Det finns egentligen inget lätt sätt att skriva andra versen, men ett tips är att berätta första versen från ett annat perspektiv (dock inte för likt). Bara man kommer framåt så brukar det bli bra tillslut.
Refrängen då? Många anser att refrängen är höjdpunkten i en låt, men där håller jag inte riktigt med (men det kommer jag tillbaka till senare). Refrängen ska egentligen bara vara ett återkommande stycke med text där ingen riktigt behöver förstå vad du pratar om. Eller ja, man ska få en blick av låten, men det behöver inte ”make sense”. Än. Inte förens man kommer till sticket.
Sticket är det som ska ge låten en mening. Allting ska falla på plats med vad man ville säga. Sticket ska helt enkelt ta sången till en ny plats, så att refrängen får en ny mening för lyssnarna när man återkommer till den.
Därför anser jag att det viktigaste i en sång är sticket.

En låt som passar perfekt att förklara genom är denna:
YouTube Preview Image
Första versen är väldigt beskrivande, andra också men från ett annat perspektiv. I refrängen får man en bild av vad låten ändå handlar om, men när sticket kommer så får låten en helt ny vändning. Helt plötsligt handlar det inte bara om ett tillfälligt hus man flyttar till, utan om livet i stort, att vi bara är på genomresa mot något större.

Så detta var nog allt för denna serie av inlägg. Är det något ni undrar, funderingar, frågor, eller om ni skulle vilja att jag tog en titt eller lyssnade på er egenskrivna låt så kommentera och mejla! Jag hjälper gärna till med att få det så bra som möjligt!
Något jag även tycker är trevligt är att få respons. Gillar ni när jag gör dessa serier inom musik? Vill ni läsa mer av sånt eller är det bara ödslad tid? Ja, va tycker ni?
image
So, what about doing the third and last part of these songwriting-posts?
When you’ve figured out what the song is going to be about, it’s time for one of the most important and hardest things – writing the lyrics.
The 1st verse can be kind of an introduktion, just something to start the song with. Preferably a bit suspicious so the listener has to continue.
The 2nd verse however, is the hardest. You’ve aldready made it through 1 verse and 1 chorus, so the biggest problem right now is to move on. There’s no easy way to write the 2nd verse, but a tip is to retell the 1st verse, but from someone elses perspective (but not to similar).
What about the chorus then? Well, alot of people consider the chorus to be the highlight in the song – I don’t agree though (but I’ll come back to that later). The chorus is however only just a repeting part that will come back over and over again. Noone really needs to understand the chorus, it doesn’t need to make sence. Not yet. Not untill you reach the bridge.
The bridge is the thing that will give the song a new meaning. Everything will fall into place and you take the song to a new level so that when the chorus start all over again, the song means something diffrent to the listeners.
That’s why I consider the bridge to be the most important part of a song.
A song that fits perfect to explain is the one above.
1st verse is describing, and so is the second one – but from another point of view. In the chorus you get a picture of what the song is about, but when the bridge comes, the song gets into a diffrent place. Suddenly it’s not just about a temporary house you move in to, it’s about life in general, that we’re just passing through life heading for something bigger.

          So, that’s it for this serie of posts. If there’s anything you wonder about, thought, questions, or if you want me to listen to some of your written songs, then comment or send an e-mail! I’d love to help you out!
Something I also like is to get response. Do you like to read a serie like this? Or is it just wasted time? What do you think?

How to write a song – part2

Vi är nu inne på del 2 i hur man skriver en bra låt. Denna gång kommer jag gå igenom hur man får inspiration till att skriva texten.
Texten kan vara det svåraste, det tycker i alla fall jag. Det får inte vara töntigt, men den måste samtidigt handla om något.
För att få inspiration så finns det ett gäng olika metoder. För det första så ska man inte bara sitta inne på rummet med gitarren, visst det kan funka, men oftast är det då man har minst inspiration. Ta istället och gå ut. Dra iväg till en sjö under solnedgången, ta med gitarren och bara sitt där och slöspela. Det är oftast då man får tankar och idéer. Såklart är detta olika för alla – vissa får inspiration mitt i natten, och andra när de tränar, men bara att inte sitta inne i sitt gamla vanliga rum gör stor skillnad!
Lyckas man ändå inte få till något så finns några tips på vad man kan skriva om.

1. Skriv ett brev till någon, (som inte kommer får det). Kan vara någon som dött, någon du inte vet om du någonsin kommer träffa igen, eller bara en vän.

2. Skriv om något du har gått igenom eller en tuff situation du står i just nu. Denna funkar inte bara för låtskrivning utan kan även vara bra terapi. Att skriva en låt om något tungt gör att du lättare kan gå vidare och lägga det bakom dig. Så varför inte försöka?

3.Skriv som om du ÄR någon istället för att skriva i tredje person. Helt ärligt, har inte vi alla skrivit låtar som små där det handlade om honom eller henne? Well, det finns nog en anledning till varför texterna till dessa troligtvis ligger i papperskorgen sedan länge tillbaka, eller i alla fall nedstoppade långt ned i lådan som står längst in i garderoben. De blir oftast inte bra!

4. Skriv utifrån en karaktär i en bok eller film. Det som är viktigt här är att man inte avslöjar för mycket om vem det faktiskt handlar om och även här är det ett plus om man låtsas att man är personen i fråga.

 Och komihåg: Music is a language, a song is what you say!20140401-125452.jpg

We’re now on part 2 on how to write a good song. This time I’ll go through how to get inspiration to write the lyrics. The lyrics can be the hardest thing to write, at least I think so. It can’t be dorky, but it still has to be about something. To get inspiration there’s a lot of different methodes to use. First off, don’t just sit on your room with your guitar, it might work, but most of the time that’s when you’re completely out of inspiration. So instead of doing that, I would recommend you to go out. Sit by a lake under the sunset and bring your guitar. That’s when you get thoughts and ideas on what to write about. Ofcourse everyone get inspiration different – some by working out and some just in the middle of the night. But if you still don’t get inspiration, then there’s some tips on what to write about.
1. Write a letter to someone (who will not get it). It can be to someone who has died, someone you know never will get it, or just a friend.
2. Write about something you’ve been through or a tough situation you’re in right now. This one might not only work for songwriting, but also as theraphy. To write a song about something hard makes it easier to move on and put the past behind you. So why not try?
3. Write as if you ARE someone instead of writing in third person. Honestly, didn’t we all write songs aw Young were it was all about him or her? Well, there’s a reason why those lyrics probably lies in the trashcan for a long time. Most of the time they suck.
4. Write as if you’re a character from a book or movie. But try to not reveal to much of who it is about.

And remember: Music is a language, a song is what you say!

How to write a song – part1

Nu tycker jag vi tar och kickar igång denna serie av inlägg om hur man skriver en egen låt. Jag kommer börja med musiken idag (som blir väldigt svårförstådd…), del2 kommer handla om hur man hämtar inspiration till texten och del3 om hur man skriver texten.

I musik finns det 6 stycken ackord som passar ihop. 1-6, där 1,4 och 5 är dur (stora), medan 2,3 och 6 är moll (små).
Om vi då säger att vi spelar i C (som på piano är enkelt då det enbart är vita tangenter) skulle det se ut såhär:

C    dm   em   F   G   am

Förstår ni?
Sedan är det egentligen bara att mixa dessa och spela på instrumentet. Tex:
C G am dm (i versen)
F C em G (i refrängen)

I sticket finns det fyra trick för att skapa spänning. Antingen gör man en Fake Modulation där man går ner en tonart (vilket skulle bli till Bb). Eller så startar man på stora trean (alltså E, som inte är med i grundackorden). Man kan också göra ett Perfect Breakdown, vilket betyder att man slutar sticket på en liten 4 (alltså fm), eller så kör man på den klassiska schlagerhöjningen och avslutar alltså sticket med en höjning.
Vill ni veta mer om dessa fyra så är det bara att fråga!

När du kommit fram till vilka ackord du vill ha så kan du testa att lägga på lite melodier som låter bra. Kommer du fram till en melodi du gillar, så låt den sedan vara i 10 min. Kommer du fortfarande ihåg den 10 minuter senare så är den tillräckligt bra att satsa på. Gör du inte det så kommer nog ingen annan att göra det i framtiden heller. Melodin måste fastna!image

Now I think it’s time to kickstart this serie of posts on how to write a song. I’ll start with the music part today (which will be very complicated), part2 is about how to get inspiration for the lyrics, and the 3rd part is how to write.
           In music there’s 6 chords that fits with eachother. 1-6, where 1,4 and 5 is major, while 2,3 and 6 is minor.
If we play in the key of C (which on piano is only on white keys) would it look like this:
C    dm   em   F   G   am

Do you get it? Then it’s just to mix these and play. For example: C G am dm (in the verse) and F C em G (in the chorus).
          In the bridge there’s four tricks on how to create excitement. You can do a Fake Modulation where you go down one key (which would be to a Bb). Or you start on the major 3rd (an E). You can do a Perfect Breakdown, which means that you end the bridg on a minor 4 (fm), or you can just do the classic schlager/hit song ending and finish the stick with a modulation into the chorus.
Do you want to know more about these, feel free to ask!
           When you’ve decided what chords you want, then it’s time to start creating the melody from the chords. When you’ve come up with a melody you like, put it aside for 10 minutes. If you still remember it 10 minutes later, then it’s good enough to have. If you don’t then no one will remember it in the future either. The melody needs to be rememberable!

Pre: How to write a song

Som rubriken antyder så kommer jag alltså att gå igenom hur man skriver en låt. En bra låt som folk faktiskt vill lyssna på. För visst är det målet? Man vill nå ut och göra sig hörd.
Jag ska vara ärlig, efter dessa inlägg så kommer du med största sannolikhet inte att skriva en hitlåt på första försöket eftersom det krävs träning precis som i allt annat. Men du kommer däremot att få tankar och tips på hur du ska göra för att komma igång med låtskapandet för att sedan kunna utvecklas mot en framtid som låtskrivare.

Något som de flesta låtskrivare märkt, är att alla låtar blir inte hits. Ofta brukar man säga att 1 av 10 skrivna blir inspelade – så svårt är det att göra. Visst, ju mer man lär sig desto lättare blir det att göra en bra låt, men 1 av 10 är genomsnitt. Vilket i stora drag betyder att, skriver du 120 låtar så har du till en skiva…

Musik är ett språk som tar tid att lära sig och ofta så ligger också många känslor bakom musiken för att lyssnarna ska känna något och vilja ta det till sig. Det är alltid bra att börja med något känslomässigt för att komma igång. En av mina första riktiga låtar är väldigt känslosam, men det är också en av de jag är mest stolt över och fortfarande gillar trots att det säkert är över två år sedan den först började vakna till liv. Så våga bli personlig och gå in med inställningen att det kommer blir bra – det är ofta då det blir som bäst!

Är det något ni undrar över under tiden, eller bara något som är väldigt oklart, FRÅGA! Jag svarar på allt jag kan! Första inlägget kommer upp imorgon.

Music is a language, a song is what you say.

image

          As the headline says, I’m going to talk about how to write a song. A good song that people acctually want to listen to. Cause isn’t that the target? To reach out and get heard.
I’m going to be honest, after these posts you will probably not write a hit on your first try (because it takes practise just like everything else). But you will get thoughts and tips which will help you get started on you future as a songwriter.
           Something the most songwriters know, is that all songs isn’t going to be hits. Usually they say that 1 in 10 written is getting recorded – it’s that hard. Ofcourse, the more you write – the easier it gets to make a good song, but 1 in 10 in average. (So if you write 120 songs, you have a cd…)
           Music is a language that takes time to learn, and most of the time there’s a lot of feelings behind the music, just to get the listeners to feel something. It’s always good to begin with something emotional just to get started. One of my first real songs is very emotional, but it’s one of the best and I still like it even though it was over two years ago I started working on it. So try to be personal – that’s when it gets really good!
           Is there anything you wonder about during the time, or if something sounds wierd, then ASK! I’ll answer on everything I know.
First post will come up tomorrow.